Partneři projektu

V letošním roce na podporu ještě čekáme. Máte-li možnost nás podpořit věcně, finančně či svou objetavou prací, prosím ozvěte na pekarkova.k@tsmirabel.cz. Svou podporu si můžete odečíst z daní.

V loňském roce nás finančně podpořili:

 • Firma Datalite, díky které máme nádherné kostýmy pro představení
 • MČ Praha 13 za podporu činnosti TS Mirabel
 • Panu Podlipnému za finanční dar
 • Imunohematologii za finanční dar
 • Šárce Šindlerové za finanční dar
 • Rodičům všech dětí, které tančí v představení

V loňském roce nás věcně podpořili a tímto děkujeme:

 • Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, který nám zdarma poskytl reklamní plochy v tramvajích a autobusech
 • Panu řediteli Hanzalovi za poskytnutí prostor pro víkendová soustředění
 • Paní hospodářce Dohnalové za všechnu pomoc s realizací projektů TS Mirabel
 • Tiskárně Triangl, která nám sponzorsky vytiskla letáky a vstupenky
 • Panu Hradeckému za sponzoring provozu webových stránek www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz a poskytování IT pomoci a podporu
 • Panu Zázvůrkovi, za přípravu audio nahrávek pohádky představení a spotu pro rádio. Děkujeme SŠ Panská za umožnění nahrávání a výpůjčku techniky.
 •  Knižnímu klubu, který věnoval knižní dary pro tanečnice
 • Paní Emílii Kvasnicové a Aleně Pekárkové za ušití kostýmů
 • Paní Šilerové za fotografie z představení
 •  Panu Kvasnicovi a Paní Valachové za realizaci scény, paní Šindlerové za výtvarnou realizaci scény
 • Paní Wienerové, ředitelce Rádia 1, za odvysílání pozvánky na představení
 • Paní ředitelce i všem technikům Salesiánského divadla, že zde můžeme projekt realizovat
 • Stáně Novákové za grafické zpracování letáku a vstupenky, za pomoc s medializací projektu
 • Paní Štádlerové za celoroční pomoc s přípravou a realizací projektů, soustředění a soutěží
 • Magdaléně Hlaváčkové a Andy Seidlovi za hudební doprovod představení
 • Firmě Slevomat, díky níž je možné prodávat vstupenky v předprodeji
 • V neposlední řadě děkujeme patronům Ondrovi Vodnému a Janu Burianovi za podporu projektu.

Jak můžete projekt podpořit Vy

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:

  • Zakoupením vstupenky: Příspěvek pro vybrané dobročinný projekt, vstupenky bude možné zakoupitve Mlejně
  • Zakoupením výrobků dílny Lemniskáta: přímo na místě je možné zakoupit papírenské výrobky dílny Lemniskáta a zvýšit tak benefiční výtěžek.
  • Příspěvek na šití kostýmů: Můžete poslat libovolnou částku na pořízení látek a ušití kostýmů pro celé představení. Celkem potřebujeme 30.000,-. 
  • Příspěvek na výrobu kulis: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu kulis nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při výrobě kulis. Celkem potřebujeme 5.000,-. 
  • Příspěvek na výrobu či pořízení rekvizit: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu či pořízení rekvizit nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při jejich výrobě.  
  • Příspěvek na pronájem divadla: celkem potřebujeme cca 20.000,-
  • Příspěvek na dopravu: Vše je potřeba přepravit do divadla a zpět, pronajmout vlek. Celkem potřebujeme 2.000,-. 

Za Vaši podporu děkujeme a těšíme se, že Vás přivítáme na představení, které díky Vám bude možné realizovat. Pomůžete dětem aktivně pomáhat.

Za podporu nabízíme

 • Umístění Vašeho loga na letáku
 • Zveřejnění projektu a partnerů v médiích: Naším cílem je, aby se o projektu dozvědělo co nejvíce lidí z veřejnosti. Kromě propagace ve veřejnoprávních i soukromých médiích budeme projekt prezentovat i na veřejných vystoupeních TS Mirabel na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí.
 • Odpočet Vašeho daru od daňového základu: Na Váš dar Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, což je odečitatelná položka daňového základu.

Číslo účtu TS Mirabel: 2200648476/2010