Partneři projektu

Děkujeme všem, kteří projekt podpořili finančně, věcně či svou obětavou dobrovolnou prací.

Finanční podpora následujících dárců bude využita na pořízení kostýmů, pronájem sálu na generální zkoušku, pronájem divadla.

Finančně nás podpořili:

 • Firma Datalite, díky které máme nádherné kostýmy pro představení
 • MČ Praha 13 za podporu činnosti TS Mirabel
 • Panu Podlipnému za finanční dar
 • Imunohematologii za finanční dar
 • Šárce Šindlerové za finanční dar
 • Rodičům všech dětí, které tančí v představení

Věcně nás podpořili:

 • Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, který nám zdarma poskytl reklamní plochy v tramvajích a autobusech
 • Panu řediteli Hanzalovi za poskytnutí prostor pro víkendová soustředění
 • Paní hospodářce Dohnalové za všechnu pomoc s realizací projektů TS Mirabel
 • Tiskárně Triangl, která nám sponzorsky vytiskla letáky a vstupenky
 • Panu Hradeckému za sponzoring provozu webových stránek www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz a poskytování IT pomoci a podporu
 • Panu Zázvůrkovi, za přípravu audio nahrávek pohádky představení a spotu pro rádio. Děkujeme SŠ Panská za umožnění nahrávání a výpůjčku techniky.
 •  Knižnímu klubu, který věnoval knižní dary pro tanečnice
 • Paní Emílii Kvasnicové a Aleně Pekárkové za ušití kostýmů
 • Paní Šilerové za fotografie z představení
 •  Panu Kvasnicovi a Paní Valachové za realizaci scény, paní Šindlerové za výtvarnou realizaci scény
 • Paní Wienerové, ředitelce Rádia 1, za odvysílání pozvánky na představení
 • Paní ředitelce i všem technikům Salesiánského divadla, že zde můžeme projekt realizovat
 • Stáně Novákové za grafické zpracování letáku a vstupenky, za pomoc s medializací projektu
 • Paní Štádlerové za celoroční pomoc s přípravou a realizací projektů, soustředění a soutěží
 • Magdaléně Hlaváčkové a Andy Seidlovi za hudební doprovod představení
 • Firmě Slevomat, díky níž je možné prodávat vstupenky v předprodeji
 • V neposlední řadě děkujeme patronům Ondrovi Vodnému a Janu Burianovi za podporu projektu.

Jak můžete projekt podpořit Vy

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:

  • Zakoupením vstupenky: Příspěvek pro dílnu Lemniskáta, vstupenky je možné zakoupit zde: Slevomat
  • Zakoupením výrobků dílny Lemniskáta: přímo na místě je možné zakoupit papírenské výrobky dílny Lemniskáta a zvýšit tak benefiční výtěžek.
  • Příspěvek na šití kostýmů: Můžete poslat libovolnou částku na pořízení látek a ušití kostýmů pro celé představení. Celkem potřebujeme 30.000,-. Děkujeme za podporu fimě Datalite
  • Příspěvek na výrobu kulis: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu kulis nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při výrobě kulis. Celkem potřebujeme 5.000,-. Děkujeme Imunohematologii
  • Příspěvek na výrobu či pořízení rekvizit: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu či pořízení rekvizit nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při jejich výrobě.  Děkujeme všem, kteří se aktivně a dobrovolně podíleli na výrobě rekvizit a kulis, stejně tak i všem, kteří se dále podíleli na přípravě a realizaci představení, zejména: Josefovi Pekárkovi, paní Šindlerové, paní Štádlerové, paní Kadlecové, rodině Brožových, paní Drncové, paní Soukupové, paní Bílové, paní Petříčkové, paní Janků, paní Hermanové, paní Lávičkové, všem dobrovolným pomocníkům zde v divadle a dalším.
  • Příspěvek na pronájem divadla: Ač jde o benefiční představení a pronájem divadla je proto minimální, přesto se jeho výše pohybuje přibližně okolo 20.000,-
  • Příspěvek na dopravu: Vše je potřeba přepravit do divadla a zpět, pronajmout vlek. Celkem potřebujeme 2.000,-. Děkujeme paní Šindlerové

Za Vaši podporu děkujeme a těšíme se, že Vás přivítáme na představení, které díky Vám bude možné realizovat. Pomůžete dětem aktivně pomáhat.

Za podporu nabízíme

 • Umístění Vašeho loga na letáku: prezentace na 2720 reklamních míst v tramvajích a autobusech Dopravního podniku od 15.1.2018 do 28.1.2018
 • Zveřejnění projektu a partnerů v médiích: Naším cílem je, aby se o projektu dozvědělo co nejvíce lidí z veřejnosti. Kromě propagace ve veřejnoprávních i soukromých médiích budeme projekt prezentovat i na veřejných vystoupeních TS Mirabel na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí.
 • Odpočet Vašeho daru od daňového základu: Na Váš dar Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, což je odečitatelná položka daňového základu.

Číslo účtu TS Mirabel: 2200648476/2010