Partneři projektu

Finanční podpora následujících dárců bude využita na pořízení kostýmů, pronájem sálu na generální zkoušku, pronájem divadla:

Děkujeme všem, kteří projekt podpořili finančně, věcně či svou obětavou dobrovolnou prací.

Finančně nás podpořili:

Věcně nás podpořili:

 • Dopravní podnik hlavního města Prahy nám poskytl reklamní plochy www.dpp.cz
 • Tiskárna Triangl nám sponzorsky vytiskla letáky a vstupenky
 • Autobusová doprava Podlipný, specialista na školní zájezdy a zájezdy pro seniory 608 976 002
 • Pan Hradecký, nám sponzoruje provoz webových stránek www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz, poskytuje nám IT pomoc a podporu, připravil novou verzi webu nasesrdcenezamrzla.cz
 • SŠ Panská, jejíž studenti zpracují videozáznam z představení, audio nahrávky k představení
 • Rádio 1 poskytne zdarma uvedení reklamního spotu v rámci svého vysílání
 • ZŠ Trávníčkova poskytlo zdarma tréninkové prostory víkendových soustředění nácviku projektu
 • Slevomat zdarma prodává vstupenky na představení, bez nároku na provizi
 • Paní Nováková zdarma vytvořila leták a vstupenku
 • Děkujeme také za odměny pro děti www.spolecenske-hry.cz
 • Děkujeme Ondrovi Vodnému i Olze Sommerové za převzetí patronátu nad představením.
 • Děkujeme Knižnímu klubu, že i v letošním roce obdaruje děti knižními dary!

Jak můžete projekt podpořit Vy

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:

  • Zakoupením vstupenky: Příspěvek pro dílnu Lemniskáta, vstupenky je možné zakoupit zde: Slevomat
  • Zakoupením výrobků dílny Lemniskáta: přímo na místě je možné zakoupit papírenské výrobky dílny Lemniskáta a zvýšit tak benefiční výtěžek.
  • Příspěvek na šití kostýmů: Můžete poslat libovolnou částku na pořízení látek a ušití kostýmů pro celé představení. Celkem potřebujeme 30.000,-. DĚKUJEME, DAR POSKYTLA FIRMA DATALITE
  • Příspěvek na výrobu kulis: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu kulis nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při výrobě kulis. Celkem potřebujeme 5.000,-. DĚKUJEME za dar ADLEROVÝM
  • Příspěvek na výrobu či pořízení rekvizit: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu či pořízení rekvizit nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při jejich výrobě.
  • Příspěvek na pronájem divadla: Ač jde o benefiční představení a pronájem divadla je proto minimální, přesto se jeho výše pohybuje přibližně okolo 20.000,- DĚKUJEME, DARY POSKYTLA FIRMA DATALITE A SIDOM
  • Příspěvek na dopravu: Vše je potřeba přepravit do divadla a zpět, pronajmout vlek. Celkem potřebujeme 2.000,-. DĚKUJEME, DAR POSKYTL PAN TROJÁČEK A PANÍ ŠINDLEROVÁ

Za Vaši podporu děkujeme a těšíme se, že Vás přivítáme na představení, které díky Vám bude možné realizovat. Pomůžete dětem aktivně pomáhat.

Za podporu nabízíme

 • Umístění Vašeho loga na letáku: prezentace na 1.320 reklamních míst v tramvajích Dopravního podniku od
 • Zveřejnění projektu a partnerů v médiích: Naším cílem je, aby se o projektu dozvědělo co nejvíce lidí z veřejnosti. Kromě propagace ve veřejnoprávních i soukromých médiích budeme projekt prezentovat i na veřejných vystoupeních TS Mirabel na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí.
 • Odpočet Vašeho daru od daňového základu: Na Váš dar Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, což je odečitatelná položka daňového základu.

Číslo účtu TS Mirabel: 2200648476/2010