Partneři projektu

Děkujeme všem, kteří projekt podpořili finančně, věcně či svou obětavou dobrovolnou prací.

Finanční podpora následujících dárců bude využita na pořízení kostýmů, pronájem sálu na generální zkoušku, pronájem divadla.

Finančně nás podpořili:

Věcně nás podpořili:

 • Dopravní podnik hlavního města Prahy nám poskytl reklamní plochy- www.dpp.cz
 • Tiskárna Triangl nám sponzorsky vytiskla letáky a vstupenky
 • Autobusová doprava Podlipný, specialista na školní zájezdy a zájezdy pro seniory 608 976 002
 • Pan Hradecký, nám sponzoruje provoz webových stránek www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz, poskytuje nám IT pomoc a podporu, připravil novou verzi webu nasesrdcenezamrzla.cz
 • SŠ Panská, jejíž studenti zpracují videozáznam z představení, audio nahrávky k představení
 • Rádio 1 poskytne zdarma uvedení reklamního spotu v rámci svého vysílání
 • ZŠ Trávníčkova poskytlo zdarma tréninkové prostory víkendových soustředění nácviku projektu
 • Slevomat zdarma prodává vstupenky na představení, bez nároku na provizi
 • Paní Nováková zdarma vytvořila leták a vstupenku
 • Děkujeme Ondrovi Vodnému i Janu Burianovi za převzetí patronátu nad představením.
 • Děkujeme Knižnímu klubu, že i v letošním roce obdaruje děti knižními dary!

Jak můžete projekt podpořit Vy

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:

  • Zakoupením vstupenky: Příspěvek pro dílnu Lemniskáta, vstupenky je možné zakoupit zde: Slevomat
  • Zakoupením výrobků dílny Lemniskáta: přímo na místě je možné zakoupit papírenské výrobky dílny Lemniskáta a zvýšit tak benefiční výtěžek.
  • Příspěvek na šití kostýmů: Můžete poslat libovolnou částku na pořízení látek a ušití kostýmů pro celé představení. Celkem potřebujeme 30.000,-.
  • Příspěvek na výrobu kulis: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu kulis nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při výrobě kulis. Celkem potřebujeme 5.000,-.
  • Příspěvek na výrobu či pořízení rekvizit: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu či pořízení rekvizit nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při jejich výrobě.
  • Příspěvek na pronájem divadla: Ač jde o benefiční představení a pronájem divadla je proto minimální, přesto se jeho výše pohybuje přibližně okolo 20.000,-
  • Příspěvek na dopravu: Vše je potřeba přepravit do divadla a zpět, pronajmout vlek. Celkem potřebujeme 2.000,-.

Za Vaši podporu děkujeme a těšíme se, že Vás přivítáme na představení, které díky Vám bude možné realizovat. Pomůžete dětem aktivně pomáhat.

Za podporu nabízíme

 • Umístění Vašeho loga na letáku: prezentace na 2720 reklamních míst v tramvajích a autobusech Dopravního podniku od 15.1.2018 do 28.1.2018
 • Zveřejnění projektu a partnerů v médiích: Naším cílem je, aby se o projektu dozvědělo co nejvíce lidí z veřejnosti. Kromě propagace ve veřejnoprávních i soukromých médiích budeme projekt prezentovat i na veřejných vystoupeních TS Mirabel na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí.
 • Odpočet Vašeho daru od daňového základu: Na Váš dar Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, což je odečitatelná položka daňového základu.

Číslo účtu TS Mirabel: 2200648476/2010